वंशावली संबंधी जरूरी सूचना (Notice For Banshawali--Click here)

वंशावली संबंधी जरूरी सूचना (Notice For Banshawali--Click here)

Genelogy publication is going to be published very soon , If you have missed it , please contact and cooperate with us by giving your data and give us an oppartunity to cooperate for data entry.

Thank you

Contact: 9849463375( Bhim Prasad Dhungana)

ढुङ्गाना प्रतिष्ठान नेपालले वंशावली जतिसक्दो चाडै यो बर्ष  प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेकोले कोई बन्धुहरु आफ्नो बंश को डाटा दिन छुटनू   भएको छ भने कृपया  असार सम्म वंशावली समिती संयोजक वा प्रतिष्ठानमा संपर्क गर्न अनुरोध गर्दछौ । धन्यबाद । 

 संपर्क : 9849463375( भीम प्रसाद ढुंगाना )